We’re in the newspaper

Skånska dagbladet and Sydsvenskan are writing about us and the project NextBioForm that we are part of!

“– Här finns många högteknologiska nischföretag. Ett exempel är företaget Solve som tillsammans med forskare från Lund utvecklat en teknik för att studera hur biologiska läkemedel beter sig i blodet. Detta har inneburit nya affärsmöjligheter för företaget.”
Skånska dagbladet, January 9th 2019